Dobro dosli na dranikelektro.com
+ Elektro inzinjering

- Izrada elektro nacrta
Sve nacrte izradujemo u skladu sa potrebama klijenata
- Izrada elektro ormara
U sopstvenoj proizvodnji izradujemo upravljacke ormare.
- Ožicavanje objekata-izrada instalacija
Montaža i puštanje elektricnih instalacija
Montažu i puštanje u rad sprovodi iskusna ekipa

+ Elektroenergetske instalacije

Strucni i odgovorni tim projektanata elektroenergetskih instalacija rešice svaki Vaš zahtev. Projekti instalacija osvetljenja, prikljucnih mesta i ostalih potrošaca elektricne energije definišu se i projektuju na osnovu Pravilnika o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona i važecih standarda za elektricne instalacije niskog napona.

Pored standardnog elektroenergetskog napajanja sa nn mreže predstavicemo vam i moguca rešenja agregatskog napajanja u skladu sa Vašim potrebama.


+ Iza nas je veliki broj projekata

Pored standardnog elektroenergetskog napajanja sa nn mreže predstavicemo vam i moguca rešenja agregatskog napajanja u skladu sa Vašim potrebama.
- stambene objekte za višeporodicno stanovanje,
- poslovne objekte reprezentativnog tipa,
- industrijsko-proizvodne objekte, hipermarketi...
:: Home
:: O nama
:: Usluge
:: Djelatnosti
:: Reference
:: Info